Jak se rodí otec?

Narození dítěte je jedním z klíčových životních mezníků v životě člověka. Okamžikem porodu se nerodí pouze dítě, ale také matka a otec. Zatímco projekty mapující porodní zkušenost žen již existují – koneckonců je to právě žena, která přivádí dítě na svět – o zkušenostech mužů z porodu se příliš nehovoří. A to navzdory tomu, že oproti předchozím generacím se dnešní muži mnohem více angažují v přípravě na porod, navštěvují předporodní kurzy a především velmi často bývají aktivními účastníky samotného narození dítěte.

Vítejte na stránkách věnovaných unikátnímu projektu mužských porodních příběhů.

Tátové, zapojte se!

 Muž u porodu

A podělte se, jaké to je, být muž u porodu.