O projektu

Cílem projektu realizovaného ve spolupráci s Ligou otevřených mužů je zmapovat mužskou porodní zkušenost v co největší šíři a hloubce prostřednictvím autentických příběhů samotných mužů-otců. Co pro dnešní muže znamená, být přítomen u porodu? Jak prožívají narození svého dítěte? Jak tuto svoji jedinečnou zkušenost vnímají a reflektují? Unikátní soubor mužských porodních příběhů nabídne nastávajícím, čerstvým, i již zkušeným otcům cennou možnost setkání s osobní zkušeností jiných mužů, inspiraci a podporu v procesu utváření vlastní otcovské identity.

V současné době dochází k  dramatickým proměnám chápání otcovství, již samotná přítomnost mužů u porodu je aspoň v českém kontextu poměrně novým jevem, muži se v mnohem větší míře než dříve podílejí na péči a výchově dětí již od samého narození. Dnešním tátům proto může scházet nejen sdílení otcovských zkušeností, v rámci kterých bývá porod jedním z klíčových mezníků, ale také odpovídající vztahové vzorce a jejich mezigenerační přenos, protože otcovská identita jejich otců a dědů byla utvářena v různé míře jiným způsobem. Projekt mužských porodních příběhů si tak klade za cíl být dalším dílem do mozaiky zkušeností nové generace mužů-otců.